Przeładuj dokument - Strona Startowa

System miar i walut


Poniżej zestawienie miar i wag średniowiecznych, jedno z wielu obowiącujących. Symbol "~" oznacza że dana jednostka jest pochodną, zwykle ułamkiem, pierwszej jednostki ponad nią pozbawioną tego symbolu.

Miara Objętość SI Korców Garnców
Korzec Ciał sypkich 120,32 l 1 32
~Korczyk Ciał sypkich 60,16 l 1/2 16
~Miarka Ciał sypkich15,04 l 1/8 4
Garniec Cieczy i ciał sypkich 3,76 l 1/32 1
~Kwarta Cieczy i ciał sypkich 0,94 l 1/128 1/4
~Kwaterka Cieczy i ciał sypkich 0,235 l 1/512 1/16
Beczka Cieczy i ciał sypkich 224 l 1,86 60
~Achtel Cieczy i ciał sypkich 28 l 0,233 7,5
Miara Powierzchnii SI Fix Łanów
Łan Ziemi uprawnej 15 ha 0,387 km2 1
~Morga=Staje Ziemi uprawnej 1/2 ha 5000m2 1/30
~Pręt Ziemi uprawnej 1/60 ha 166,(6)m2 1/90
Miara Długości SI Fix Łokci
Mila Dróg 7030 m 7 km 11666,(6)
Staje Dróg 893 m 900 m 1500
Postaw Tkanin 19,2 m 20 m 32
Łokieć Ogólna 0.59 m 0,6 m 1
~Stopa Ogólna 0,295 m 0,3 m 1/2
~Sążeń Ogólna 0,19(6) m 0,2 m 1/3
Miara Wagi SI
Cetnar Towaru 54.5 kg
Kamień Towaru 12 kg
Grzywna Pieniężna 210 gram
Waluta Kruszec W srebrze Denarów Groszy
Grzywna Srebra -> 210 g 240 48
Floren 3,5 gr AU 131,25 g 150 30
Grosz -> 4,375 g 5 1
Półgrosz -> 2,1875 g - 1/2
Trzeciak -> 1,458(3) g - 1/3
Denar 111,2 g CU 0,875 g 1 1/5