Przeładuj dokument - Strona Startowa

Mapa Sfery

Wersja warstwowa (w trakcie prac):


poka ziemia skitraj ziemia
poka lasy skitraj lasy
poka kontur skitraj kontur
poka góry skitraj góry
poka hydro skitraj hydro

Stare wersje, szkice, planowany rezultat:


Stara wersja, szkic

Stara wersja, próba "digitalizacji" w połowie lat 90tych ubiegłego stulecia

Wersja z filtrami, przed przeskalowaniem

Tak mniej więcej będzie się prezentowała wersja finalna (3 style do A4 300 DPI; pliki po 4MB)

Tak mniej więcej będzie się prezentowała wersja finalna (3 style do A4 300 DPI; pliki po 4MB)

Tak mniej więcej będzie się prezentowała wersja finalna (3 style do A4 300 DPI; pliki po 4MB)