Przeładuj dokument - Strona Startowa

Zagadki

Dział ten jest luźnym zbiorem pomysłów na zagadki, szarady, zamki, pułapki, zabawy logiczne itp. Każdy zatwierdzony wpis do działu nagradzany jest jedną Czachą Zasługi (patrz: ).

Droga

Miejscem jest np. skryptorium w klasztorze. Sufit zdobi malowidło przedstawiające usiane gwiazdami niebo w trakcie połowicznego zaćmienia. Na jednym z kamiennych pulpitów do przepisywania ksiąg wyryto: "Droga mędrców powiedzie cię ponad słońcem i księżycem, gdy nienawiść skruszysz a Światłość Boską po swojej stronie mieć będziesz. Klucz niebieski natenczas sługa wiedzy ci wręczy." Sługą wiedzy jest oczywiście kamienny pulpit bezpośrednio pod wizerunkiem Słońca i Księżyca. Wystarczy uderzyć, np. rękojeścią sztyletu, w słowo "nienawiść", aby pękło. Okaże się że było ono wyryte na cienkiej płytce zakrywającej niszę, w której spoczywa klucz. Jeśli wsunąć go w niewielki otwór w sklepieniu na styku Słońca i Księżyca (niewidoczny z dołu, o ile nie zostanie oświetlony silnym, np. magicznym światłem), zagadka będzie rozwiązana.